De materialen


Keralit® Beplating

Keralit® is een duurzaam en milieuvriendelijk gevelproduct dat zo op het oog hetzelfde is als hout. Toch zit er achter dat natuurlijke uiterlijk een wereld van verschil.

De Keralit® gevel- en dakrandpanelen zijn gemaakt van gerecycled kunststof. Er is dus geen houtkap voor nodig en de exploitatie van andere grondstoffen blijft beperkt tot het minimum. Bovendien blijft Keralit® jarenlang sterk en fraai zonder ook maar het geringste onderhoud. Nooit meer verven dus. Ook dat spaart het milieu. En dan praten we nog niet over het werk en de kosten die u bespaart.
Keralit® voldoet zowel aan de richtlijnen van het bouwbesluit als aan de eisen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (DuBo).


Trespa Beplating

Trespa Meteon is extreem weerbestendig. Zon, regen – ook “zure” regen - en vocht hebben geen invloed op het oppervlak. De UV-bestendigheid en kleurvastheid van het verticaal toegepaste decoratieve oppervlak zijn overeenkomstig de hoogst gemeten klasse 4-5 van de grijsschaal volgens ISO 105 A 02. De decoren blijven daarom meer dan tien jaar nagenoeg onveranderd, zelfs onder de zwaarst mogelijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij sterke industriële vervuiling.
Grote of snelle temperatuurwisselingen tussen -20°C en +80°C hebben geen effect op de eigenschappen, de stabiliteit of het uiterlijk van het paneel. Trespa-platen zijn bestand tegen elk milieu waarin ze worden toegepast.


 VEKA Kunststof Kozijnen

Ramen verbinden woonruimten met de buitenwereld en zorgen gelijktijdig voor een scheiding. Zij laten licht in de woning, maken het mogelijk om naar buiten te kijken. En zij beschermen tegen wind en regen, behouden in de winter de warmte in het huis en zorgen voor koeling in de zomer.

 Red Cedar Rabatdelen

Red Cedar is een lichtroze naaldhoutsoort van de Canadese- en USA westkust. De beste productie‘s komen uit de Canadese provincie British Columbia een provincie zo groot als Europa. Red Cedar is zacht, maar erg duurzaam.
Red Cedar wordt gebruikt voor buitentimmerwerk, met name gevelbetimmeringen. Het kan zelfs onbehandeld toegepast worden en zal dan vergrijzen. Het krimpt en zwelt weinig waardoor verf en lak zeer goed blijven hechten op Red Cedar en een buitengewoon lange levensduur hebben.

 

 WBP Multiplex Garantie Platen

Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Gaps en overlaps komen nagenoeg niet voor. En speciaal geselecteerde okouméfineren worden gebruikt voor zowel de binnenlagen als voor de dekfineren.
WBP Multiplex kent een enorm scala van toepassingen. Het is volop terug te vinden in buitentoepassingen als boeiborden, dakranden, windveren, borstweringen, luifels, gevelbekledingen, reclameborden, alsmede in de unit- en carrosseriebouw.Red cedar dakkapel:


Keralit® dakkapel:


 

Bouwvergunning dakkapellen


Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van een dakkapel kan echter niet zomaar. U zult zich namelijk aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om uw veiligheid en die van omwonenden te waarborgen. En ook omdat de dakkapel moet passen in de omgeving en uw buren er geen last van mogen hebben. In sommige gevallen is daar een bouwvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij en bouwvergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

De voor- en achterkant-benadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningsvrij worden gebouwd.

Géén bouwvergunning nodig

Voor het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

punt 1.
De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij.

punt 2.
De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.

punt 3.
De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.

punt 4.
De dakkapel heeft een plat dak.

punt 5.
De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.

punt 6.
De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter.

punt 7.
De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1.

punt 8.
De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2.

punt 9.
De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3.

punt 10.
De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.

punt 11.
De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 11) mag u de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen.
Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

1 Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt
de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.


Let op!
Informeer bij uw gemeente naar eventuele aanvullende
lokale regelgeving.


Bouwvergunning dakramen

Wel een bouwvergunning nodig

Als uw bouwplan niet voldoet aan de eerste voorwaarde dan moet u een reguliere-bouwvergunning aanvragen. Als u de dakkapel wilt bouwen op een bestaand gebouw, maar aan één van de andere voorwaarden wordt niet voldaan, dan moet u een lichte-bouwvergunning aanvragen.

Bouwvergunning dakramen

Een dakraam kan uw zolder een stuk aangenamer maken door de extra lichtinval. Het plaatsen van een dakraam kan echter niet zomaar. U zult zich aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om uw veiligheid en die van omwonenden te waarborgen. Daarnaast moet het dakraam passen in de omgeving en mogen de buren er geen last van hebben. In sommige gevallen is daarom een bouwvergunning nodig. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij en bouwvergunningsplichtig plaatsen van dakramen zoals die per 1 januari 2003 gelden.


Géén bouwvergunning nodig

Het plaatsen van een dakraam is bouwvergunningsvrij als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

punt 1.
Het dakraam wordt geplaatst in een bestaand gebouw. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch nog een dakraam toe te voegen kan dit dus niet bouwvergunningsvrij.

punt 2.
De onderkant van het dakraam ligt ten minste 0,5 meter boven de dakvoet1.

punt 3.
De bovenkant van het dakraam ligt ten minste 0,5 meter onder de daknok2.

punt 4.
De zijkanten van het dakraam liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3.

punt 5.
Het dakraam mag niet gebouwd worden in een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads -en of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 5) mag u het dakraam zonder bouwvergunning plaatsen.
Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

1 Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt
de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.Wel een bouwvergunning nodig

Als uw bouwplan niet voldoet aan de eerste voorwaarde dan moet u een reguliere-bouwvergunning aanvragen. Als u de dakkapel wilt bouwen op een bestaand gebouw, maar aan één van de andere voorwaarden wordt niet voldaan, dan moet u een lichte-bouwvergunning aanvragen.

Let op!
Informeer bij uw gemeente naar eventuele aanvullende lokale regelgeving.

 

Op www.rijksoverheid.nl kunt u een bouwvergunning aanvragen en alle informatie vinden omtrent bouwvergunningen.

Zie de brochure dakramen voor de laatste details over dakramen.

Zie de brochure dakkapellen voor de laatste details over dakkapellen.